Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "haldusorganisatsioonid"

Tants ametiabi ümber
Triin Roosve
2022 7, Lk 463 - 472
Iga haldusorgan tegutseb oma pädevuse piires, s.t täidab talle seadusega või selle alusel seatud ülesandeid. Selleks, et haldusülesandeid täita paindlikult ja efektiivselt, on vahest vaja tegutseda teise ...
Kõrgkoolid poliitika meelevallas
Inge-Maret Orgo
1993 3, Lk 48 - 50
Praegu ei tea isegi kõrgkoolides töötavad ja õppivad inimesed täpselt, kui palju on meie väikesel Eestimaal kõrgkoole. Koguni ülikoolide arvu suhtes on segadus. Väga sagedasti võib lugeda ajalehtedest ...
Ülikooli õiguslik staatus
Kalle Merusk
1995 5, Lk 183 - 186
Intensiivse õigusloome tulemuseks Eestis on üha täiustuv rahvuslik õiguskord. Oluline osa nõukogude perioodi õigusakte on juba asendatud Eesti seadustega, see protsess jätkub. Võib muidugi ette heita ...
Riigihalduse õiguslik regulatsioon
Kalle Merusk
1998 4, Lk 170 - 172
Haldusõigusteadlasi ja praktikuid on juba ammustest aegadest kummitanud idee ühtsest haldusõiguse teooriast ja meetoditest, mis oleksid aluseks haldusõigusesüsteemi kujunemisele. Ühtsel teoorial ja ...
Organitüli halduskohtus
Madis Ernits
1999 7, Lk 320 - 323
I. Sissejuhatus Organitüli on õigusvaidlus ühe juriidilise isiku erinevate organite või ühe organi erinevate osade vahel. Konstitutsiooniõiguslik organitüli on kõrgemate riigiorganite või kõrgema riigiorgani osade ...
1