Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "esindus"

Pankrotipesa problemaatika
Peeter Viirsalu
2008 6, Lk 377 - 382
...pankroti väljakuulutamisega. Tegemist on seaduse alusel esindusõiguse andmisega pankrotihaldurile, mitte talle võlgniku......lg 3). Pankrotiseaduse kohaselt erineb halduri esindusõiguse ulatus füüsilisest ja juriidilisest isikust...
Juhatuse liikme volituste lõppemine
Sven Papp, Jana Shipova
2007 3, Lk 173 - 179
...juhatuse liikme ja äriühingu vahelise õigussuhte olemust, esindusõiguse tekkimist ja juhatuse liikme kohta tehtud äriregistri......liikme ja äriühingu vahelise õigussuhte olemust, esindusõiguse tekkimist ja juhatuse liikme kohta tehtud äriregistri...
Ühise esindaja instituut haldusmenetluses
Vallo Olle
2003 8, Lk 525 - 535
...kergesti mööda minna sellega, et esindatavad saavad esindussuhte ühise esindajaga igal ajal ilma raskusteta lõpetada......ei sisalda HMS ühise esindaja instituuti.*16 Õigus esindusele on sätestatud HMS §-s 13. Selle paragrahvi lõike...
6. peatükk. Esindus
Villu Kõve
1994 8, Lk 196 - 197
...TsK-i 4. peatükki „Esindus ja volikiri“, määrates esinduse liigid, nõuded esindusele, volituse andmise ja lõppemise...... nõuded esindusele, volituse andmise ja lõppemise alused ning volituseta...
Esindusprobleeme tööstusomandi õiguskaitsel
Anne Kalvi
1996 10, Lk 566 - 569
Käesoleva kirjutise ajendiks sai Patendiameti ja Europatendiameti ühisel seminaril tehtud märkus. Järgneb.Käesoleva kirjutise ajendiks sai Patendiameti ja Europatendiameti ühisel seminaril tehtud märkus ...
1  2  järgmine lehekülg»