Menüü

Kokkuvõte

Elektrooniline maksevahend (ingl k electronic payment instrument) on maksevahend, mis võimaldab selle omajal käsutada oma rahalisi õigusi üle elektrooniliste kanalite. Elektroonilise maksevahendi kasutamine on äärmiselt lihtne: makse sooritamiseks on enamikul juhtudel vaja vaid maksevahendit ennast ning isiklikku tunnuskoodi selle aktiveerimiseks. Maksevahendi ja isikliku tunnuskoodi põhjal identifitseerib väljaja omaja kui tehingut tegeva isiku. Maksevahendi ja selle kasutamist võimaldava abivahendi enda valdusesse saamisel saab tehingu sooritada iga isik, kui laseb väljajal tuvastada tehingu tegijana omaja isiku. Maksevahendi valduse saamiseks või tunnuskoodi teadasaamiseks on mitmeid võimalusi, nendest paljusid on võimalik ära hoida omaja hoolsa käitumisega maksevahendi ja abivahendite hoidmisel. Füüsilise kehata maksevahendi kui teenuse puhul on hoolas käitumine keerulisem ning võib eeldada, et paljudel tarbijatel on selles küsimuses vähe vajalikke teadmisi. Omaja saab riske vähendada ka väljajaga suhtlemisel hoolsalt käitudes, teavitades väljajat viivitamatult ohust, et makse- või abivahend on sattunud kolmanda isiku valdusesse.

Artikkel vaatleb õigussuhteid, mis tekivad omaja ja väljaja vahel, kui tehingu omaja elektroonilise maksevahendiga on omaja tahteta teinud kolmas isik.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse