Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "tahteavaldus"

Tahteavaldus ja selle tegemine
Paul Varul
2010 7, Lk 497 - 507
...Tsiviilõiguses ja ka väljaspool seda on isikute tahteavaldustel oluline tähendus. Artiklis selgitatakse tahteavalduse......oluline tähendus. Artiklis selgitatakse tahteavalduse mõistet ja selle seost tehingu mõistega ning käsitletakse...
Abstraktse võlatunnistuse põhialused
Arsi Pavelts
2009 5, Lk 276 - 287
...millistest kaalutlustest lähtuvalt lepingu sõlmimise tahteavaldused antud on.*10 Kuna võlatunnistuse puhul on tegu......kohaselt peab kirjalikus vormis olema üksnes võlgniku tahteavaldus.*31 Võlatunnistus ei nõua, et õigustatud isik väljendaks...
Saneerimisseaduse eelnõust
Indrek Niklus
2008 6, Lk 369 - 376
...seaduse *25 (TsÜS) § 68 lõikele 5 võib selle isiku tahteavaldust, kes on kohustatud tegema kindla sisuga tahteavalduse......kes on kohustatud tegema kindla sisuga tahteavalduse, asendada jõustunud kohtuotsus, millega tuvastatakse...
5. peatükk. Tehingud
Raigo Sõlg
1994 8, Lk 192 - 196
...TsK-i mõistes juriidiliste toimingute kõrval ka kõik tahteavaldused, mis omavad õiguslikku tähendust, aga mis ei ole......Nimelt osutatakse ÜS–e senisest suuremat tähelepanu tahteavalduse institutsioonile ja see võimaldab õigustoimingute...
1