Menüü

Kokkuvõte

23. märtsil 1994. aastal võttis Riigikogu vastu mittetulundusühingute ja nende liitude seaduse (RT I 1994, 28, 426), mis asendas 1989. aasta kodanike ühenduste seadust (ÜVT 1989, 18, 225). Mittetulundusühingute ja nende liitude seadus tuleneb põhiseaduse §-st 48, mis sätestab, et igaühel on õigus koonduda mittetulundusühingutesse ja -liitudesse. Seega annab põhiseadus isikutele täieliku ühinemisõiguse, kuid selleks on vaja määrata mittetulundusühingu õiguslik vorm, mida ongi tehtud mittetulundusühingute ja nende liitude seadusega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse