Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "eestkoste ja hooldus"

Laste usuline kasvatus Eesti perekonnaõiguses
Priit Kama
2023 10, Lk 841 - 849
...kasvatusega arvestamist ning eestkostja valiku ja eestkoste teostamise neil aspektidel, mis puudutavad lapse usulise......eestlased ja ka Eesti venekeelsed elanikud. Neile lastele eestkostet seades peab kohus hoolitsema muuhulgas nende usulise...
Lapse ärakuulamine tsiviilkohtumenetluses
Ele Liiv
2006 4, Lk 257 - 261
...samuti kehtivad edasi perekonnaseaduse*6 (PKS) nõuded eestkosteasutuse arvamuse andmist ja last puudutavate kohtuasjade......tsiviilkohtumenetluse seadustiku alaealisele isikule eestkostet käsitleva sätte (TsMS § 556 lg 1) sõnastus on järgmine...
1