Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "eestkoste ja hooldus"

Lapse ärakuulamine tsiviilkohtumenetluses
Ele Liiv
2006 4, Lk 257 - 261
...samuti kehtivad edasi perekonnaseaduse*6 (PKS) nõuded eestkosteasutuse arvamuse andmist ja last puudutavate kohtuasjade......tsiviilkohtumenetluse seadustiku alaealisele isikule eestkostet käsitleva sätte (TsMS § 556 lg 1) sõnastus on järgmine...
1