Menüü

Kokkuvõte

APK–ga võrreldes on oluliselt muutunud eestkoste ja hoolduse instituut.

Eestkoste ja hooldus on vormid, milles toimub riigi hoolitsus selliste isikute eest, kes ei suuda iseseisvalt teostada oma õigusi ja täita oma kohustusi. Sellisteks isikuteks on orvud ja mitmesugustel põhjustel vanemliku hoolitsuseta jäänud teised alaealised lapsed, aga samuti täisealised teovõimetuks või piiratult teovõimeliseks tunnistatud isikud.

APK–s tehti eestkoste ja hoolduse vahel vahet eespool nimetatud isikute teovõime sisu erinevuste alusel. Teovõimetuks tunnistatud isikute ja kuni 15 aastaste alaealiste üle seati eestkoste, 15–18 aastaste piiratud teovõimega alaealiste ning piiratult teovõimeliseks tunnistatud isikute üle aga hooldus.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse