Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "üürileping"

Võlaõiguse arengu kohtupraktikas
Irene Kull
1999 9, Lk 444 - 448
...Riigikohtu lahenditest. Üürileandja esitas hagi üürilepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks ja eluruumist väljatõstmiseks......olemas ES § 54 lõige 1 punktis 1 sätestatud asjaolu üürilepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks ja üürnike väljatõstmiseks...
Kohtupraktikast elamuasjades
Herbert Sepp
1999 9, Lk 453 - 457
...kujunemisele. Suur osa elamuvaidlustest kohtutes on seotud üürilepingu ennetähtaegse lõpetamise ja väljatõstmise nõudega......kujunemisele. Suur osa elamuvaidlustest kohtutes on seotud üürilepingu ennetähtaegse lõpetamise ja väljatõstmise nõudega...
Kaasomandis oleva eluruumi käsutamine
Cardo Soosaar, Ants Nõmper
1999 3, Lk 133 - 135
...2 lg 4). Seega võib kehtiva õiguse kohaselt olla üürilepingu esemeks kas asi tervikuna (alaliseks elamiseks kasutatav elamu......vastav ruum). Mingil juhul ei saa aga ES § 29 kohaselt üürilepingu esemeks olla asja mõtteline osa. Ei saa ju kasutada...
«eelmine lehekülg  1  2