Menüü

Kokkuvõte

Artikli autor avaldas Juridica veergudel artikli „Vilistlase diplomi kehtetuks tunnistamine plagiaadi tõttu“ (Juridica 2019/3), mille eesmärk oli välja selgitada ülikoolidiplomi plagiaadi tõttu kehtetuks tunnistamisele kohalduv õigusraamistik. Andra Laurand esitas sellele lühida repliigi „Veel kord diplomi kehtetuks tunnistamisest plagiaadi tõttu“ (Juridica 2019/7).

Autor jätkab siinkohal sealt, kus möödunud korral pooleli jäi, vastates ühtlasi kolleegi repliigile. Üks sõlmküsimusi, millele käesolev artikkel keskendub, puudutab seda, kas edukalt kaitstud väitekirjas esineva plagiaadi korral on ülikoolidiplom eos õigusvastane. See on omakorda lahutamatult seotud diplomi kehtetuks tunnistamise volitusnormi problemaatikaga, milleni autor jõuab artikli viimases peatükis.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse