Menüü

Kokkuvõte

1. veebruarist 2017 kuni 31. jaanuarini 2019 toimus rahvusvaheline kaheaastane IDEA projekt „Laste esindajate professionaalse suutlikkuse tõstmine“. Projekt viidi Euroopa Komisjoni rahastuse toel läbi viies Euroopa Liidu liikmesriigis: Iirimaal, Soomes, Rootsis, Ungaris ja Eestis. IDEA projekti tegevused jagunesid kahte ossa: esmalt viidi läbi uuring, mille raames koguti informatsiooni teisel etapil läbiviidavateks koolitusteks.

Käesolevas artiklis tutvustatava uuringu eesmärk oli saada vastuseid küsimustele, kui heaks hindavad lapse perest eraldamise menetluses osalevad spetsialistid (kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialistid ja kohtus last esindavad advokaadid) oma ettevalmistust selleks tööks ning kuidas mõistavad lastekaitsetöötajad ja advokaadid lapsesõbralikkust ja lapse õiguste kaitset juriidilistes protsessides, sealhulgas lapse perest eraldamise menetluses.

Käesolev artikkel annab ülevaate Eestis läbi viidud uuringust, keskendudes lapse osalemisõiguse tagamisele laste esindajate perspektiivist. Analüüsi tulemuste esitlus on jagatud kolme suuremasse blokki: esmalt antakse ülevaade osalejate õigusalastest ja menetluslikest teadmistest, teiseks vaadeldakse osalejate vahelist koostööd ja usaldust ning kolmandaks tegeldakse enesehoolduse küsimustega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse