Menüü

Kokkuvõte

Põhiseaduse § 20 esimene lause kuulutab sõnaselgelt, et igaühel on õigus vabadusele ja isikupuutumatusele. Isikupuutumatus on põhiseadusega sõnaselgelt kaitstud väärtus. Kui me aga süveneme selles paragrahvis nimetatud termini „isikupuutumatus“ tähendusse, mis talle on antud kohtupraktikas ja õiguskirjanduses, siis on lood keerulisemad. Milline on põhiseaduse § 20 esimese lause kaitseala? Kas isikupuutumatus põhiseaduse tähenduses vastab Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 3 sätestatud õigusele isikupuutumatusele? Milliste isikupuutumatuse juhtude korral saab otsida kaitset põhiseadusest? Kas hiljuti läänemaailma haaranud seksuaalse ahistamise vastane liikumine #MeToo, mille tekitatud lainetus andis Eestis märku vahetult enne riigi sajandat aastapäeva, ning kodu- ja suhtevägivalla ohvrid saavad toetuda isikupuutumatuse põhiõigusele? Artiklis otsitakse neile küsimustele vastuseid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse