Menüü

Kokkuvõte

Käesolev artikkel keskendub Venemaa Föderatsiooni õigusraamistikule ja praktikale välisriikide laevade rahumeelse läbisõidu õiguse kohta oma Soome lahe territoriaalmeres. Töös leitakse, et Venemaa Föderatsioon ei tunnusta rahumeelse läbisõidu õigust selles merealas. Kõigil sellesse lääne suunast sisenevatel ja mh Eesti ning Venemaa Föderatsiooni merepiiri ületavatel laevadel on Venemaa Föderatsiooni riigisisese õiguse järgi kohustus küsida selleks eelnevalt luba rannikuriigi laevaliikluse korraldamise keskusest. Selline nõue on vastuolus mereõiguse konventsioonis sätestatud rahumeelse läbisõidu õigusega. Selleks ei anna õiguslikku alust ka asjassepuutuvas riigisiseses õigusaktis viidatud Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni resolutsioon.

Territoriaalmere läbimiseks eelneva loa nõudmisega on Venemaa Föderatsioon läinud vastuollu oma 1989. aasta järgse praktikaga. Alates 1989. aasta deklaratsioonist on Venemaa Föderatsiooni peetud mereriigiks, mis tagab rahumeelse läbisõidu õiguse kõigile välisriikide laevadele eelneva loa küsimise või teatamise kohustuseta. Sillamäe ja Kotka vahelise laevaliini sulgemise 2007. aastal põhjustanud ning selle võimalikule taastamisele jätkuvalt olulisi takistusi seadev Venemaa Föderatsiooni kõnealune nõue näitab, et vähemalt Läänemere piirkonnas on Venemaa Föderatsioon pöördunud territoriaalmerest läbisõidu küsimuses tagasi alates 1940. aastatest kuni 1989. aasta deklaratsiooni vastuvõtmiseni Nõukogude Liidus aluseks võetud mare clausum doktriini juurde.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse