Menüü

Kokkuvõte

Väinamerd kasutatakse eeskätt siseriiklikuks meresõiduks, kuid tegemist on ka olulise rahvusvahelise laevateega. Samas on seni olnud ebaselge, millised on välisriikide laevade ja õhusõidukite õigused ning kohustused Väinamerest läbisõidul rahvusvahelise mereõiguse alusel koostoimes Eesti õigusega.

Väinameri ühendab Läti majandusvööndit Liivi lahes Eesti, Rootsi ja Soome majandusvöönditega. Seetõttu peaks Väinameres esmapilgul kohalduma takistamatu läbisõidu õigus. Samas on Väinameri ümbritsetud sirgete lähtejoontega ja paikneb seetõttu tervikuna sisevetes. Eesti on sellest lähtuvalt seadnud välisriikide laevade ja õhusõidukite Väinamerest läbisõidule ulatuslikud piirangud, mis ei vasta mereõiguse konventsioonis sätestatud rahumeelse ega takistamatu läbisõidu õigusraamistikule.

Nende piirangute õiguspärasus sõltub kooskõlast mereõiguse konventsiooni artikli 35 punktiga a, mille järgi ei kohaldu rahumeelse või takistamatu läbisõidu õigusraamistik sellistes väina sisevetes, mis olid siseveteks ka enne nende ümber sirgete lähtejoonte tõmbamist. See erand kohaldub Väinamerele üksnes 1938. aasta Põhjala neutraliteedireeglite ja Eesti erapooletuse korraldamise seaduse alusel koostoimes õigusliku järjepidevuse põhimõttega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse