Menüü

Kokkuvõte

Artikkel annab Eesti lugejale ülevaate selle kohta, kuidas peaks Eesti kohtutes toimuma kohalduva õiguse ning kohalduva välisriigi õiguse sisu kindlakstegemine. Seejuures keskendutakse eelkõige küsimusele, milline on kohalduva õiguse määramist reguleerivate õigusaktide (rahvusvaheliste lepingute, Euroopa Liidu määruste ning riigisiseste õigusaktide) omavaheline vahekord, kuivõrd selle küsimusega ei ole eestikeelses õiguskirjanduses siiani põhjalikumalt tegeletud. Artikkel on kirjutatud jätkuartiklina 2013. aastal Juridicas ilmunud ning rahvusvahelise kohtualluvuse kontrollimist käsitlenud artiklile.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse