Menüü

Õiguse tõlgendamise ja argumenteerimise võimaluste kasutamine Eesti Vabariigi Riigikohtu praktikas. Riigikohtu halduskolleegiumi otsus asjas 3-3-1-29-12

Kokkuvõte

Argumenteerimiskohustus kehtib kõigi põhjendamist vajavate kohtulahendite puhul. Siiski võiks eelduslikult hoolikamat argumenteerimist oodata kohtulahendilt, mis muudab senist kohtupraktikat. Riigikohtu halduskolleegiumi 29. novembri 2012. a otsusega haldusasjas 3-3-1-29-12 muutis Riigikohtu halduskolleegium oma senist praktikat nii mitmeski olulises, haldus- ja halduskohtumenetluses suurt tähtsust omavas küsimuses ning kujundas sellest tulenevalt uusi põhimõttelisi seisukohti. Artiklis vaadeldakse, kas ja kuidas Riigikohus on nende seisukohtade kujunemist argumenteerinud ning hinnatakse, kas otsust on ratsionaalselt juriidiliselt põhjendatud.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse