Menüü

Kokkuvõte

Ehitusloa tühistamine pärast ehitise valmimist. Riigikohtu halduskolleegiumi otsus asjas 3-3-1-63-10

Artiklis kommenteeritakse Riigikohtu 30. novembri 2010. aasta lahendit, mille keskmes oli küsimus, kas ehitusele antud ehitusluba on võimalik pärast ehitise valmimist tühistada. Riigikohtu enamus asus seisukohale, et ehitusluba kehtib kuni selle alusel püstitatud ehitisele kasutusloa andmiseni, pärast seda aga kaotab edasiulatuvalt kehtivuse. Autor selgitab Riigikohtu seisukohti küsimuses, kuidas toimub kasutusloa saanud ehituse õiguspärasuse kontroll ja millised on kasutusloa tühistamise tagajärjed. Samuti peatutakse artiklis Riigikohtu otsuse suhtes eriarvamusele jäänud kohtunike seisukohtadel.


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse