Menüü

Kokkuvõte

Käesolev artikkel käsitleb Euroopa Liidu õiguse ja Eesti riigisisese õiguse üht kokkupuutepunkti – piiriüleseid maksejõuetusmenetlusi. Majanduse globaliseerumise tõttu on probleeme tekitanud olukord, kus eri riikides on maksejõuetusmenetluse küsimused reguleeritud riigisiseselt küllaltki erinevalt. Euroopa Liidu Nõukogu määrus maksejõuetusmenetluse kohta kehtib alates 31. maist 2002 ja on alates 1. maist 2004 Eesti õiguskorra osa. Määruse jõustumise hetkel kohaldati seda 52 liiki maksejõuetusmenetluse ja 58 liiki maksejõuetusmenetluse toimingute sooritamiseks volitatud isiku suhtes 14 liikmesriigis. Hetkel on maksejõuetusmenetlusi, mille suhtes määrust kohaldatakse, üle 80.

Määruse rakendamisel on paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides ilmnenud õiguslikke ja praktilisi probleeme. Euroopa Ühenduste Kohus jõudis esimese sellekohase kohtulahendini 17. jaanuaril 2006. Ka Eesti kohtud ja pankrotihaldurid peavad olema valmis piiriüleste maksejõuetusmenetlustega tegelema. Seetõttu vaadeldakse artiklis riigisisese maksejõuetusmenetluse täiustamise võimalusi, et piiriülesed maksejõuetusmenetlused toimuksid efektiivsemalt. Artiklis on rõhk asetatud eelkõige maksejõuetusmenetluse algatamise küsimustele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse