Menüü

Kokkuvõte

Viimasel ajal Eestis on esinenud mitmeti tõlgendatavaid käitumisakte kohtute ja meedia kokkupuutepinnal: kohtusse tunnistajana kutsutava lähisugulase kommentaarid menetluse ajal ajakirjanduses, kohtus taotluse rahuldamise saavutanu pressikonverents. Sarnaseid näiteid on veel teisigi.

Millised on ja peaksid olema seosed meedia ja õigusemõistmise vahel? Sellele küsimusele püüdsid 25.–26. aprillil 2005 Krakovis toimunud teisel Euroopa (Euroopa Nõukogu) kohtunike konverentsil vastata kohtunikud, ajakirjanikud ja pressiesindajad. Autorid vahendavad lugejani konverentsil räägitut ning pakuvad välja võimalikke lahendusi õigusemõistmise ja meedia suhete korrastamiseks Eestis. Käsitletakse kohtu ja meedia ühisosa, otsitakse vastust küsimustele, mis menetlusstaadiumis ja kuidas peaks õigusteema jõudma meediasse, milline peaks olema kohtuotsuste kajastamine meedias, kas kohtunikel sobib selgitada ajakirjanikele kohtus toimuvat, kuidas kohtu ja meedia suhteid reguleerida ja parandada ning kas lubada telekaameraid istungisaali.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse