Menüü

Kokkuvõte

Viimastel aastatel on finantsteenuste valdkond arenenud sarnaselt reaalsektorile ning on suundunud laiaulatusliku konsolideerumise poole. Veelgi enam – lisaks sama tüüpi finantsasutuste siseriiklikule ja piiriülesele konsolideerumisele on suurenenud erinevat tüüpi finantsasutuste konsolideerumise trend. Artiklis käsitleb autor finantskonglomeraatidega kui finantsteenuste pakkumise kaasaegseima ja väga laialt levinud vormiga seotud olulisemaid küsimusi, mis omavad tähtsust regulatiivsest ja finantsjärelevalve seisukohast. Autor seob finantskonglomeraatide õiguslikud aspektid majanduslike põhjendustega. Selgitatakse finantskonglomeraatide olemust ning erinevaid vorme ning käsitletakse finantskonglomeraatide tunnusjooni ja elemente Eurooa Liidu õiguse põhjal. Muuhulgas uurib autor finantskonglomeraatide mõju finantsstabiilsusele. Artiklis vaadeldakse peamisi finantskonglomeraatidega kaasnevaid riske ning regulatiivseid ja järelevalvealaseid võimalusi, mis pakuvad kaitset nimetatud riskide maandamiseks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse