Menüü

Käesolevas numbris leiate Juridica lugejakonverentsi „Akadeemiline õigusharidus Eestis“ programmi ja info Tartu Ülikooli õigusteaduskonna vilistlasõhtust. Lugejakonverents on esimene sellelaadne üritus Eestis ja soovime sellega tähistada Juridica ilmumise kümnendat aastakäiku. Ühtlasi on konverents pühendatud Tartu Ülikooli juubeliaastale.

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ajakirja Juridica esimest numbrit sai lugeda aprillis 1993, maiks 2002 oleme jõudnud ajakirja 90. numbrini. Juridica on arenenud õigusteaduslikuks ajakirjaks kogu Eesti juristkonnale. Kaasaegses esituses on lugejale kättesaadav Iuridicumi andmebaas – www.juridica.ee 1996. aastast ilmub ingliskeelne eriväljaanne Juridica International. Eelkõige välismaisele lugejale orienteeritud originaalartiklitega kogumik on olnud eriti oluline Euroopa Liiduga ühinemise kontekstis. Samas on eriväljaanne pakkunud soodsaid võimalusi teaduskontaktide ja -info vahetuseks ja aidanud kaasa Eesti tutvustamisele teiste riikide õigusteadlastele.

Tänapäevane kõrgetasemeline ning konkurentsivõimeline õigusharidus saab põhineda õppejõudude teadusuuringutel. 2001. aasta sügisel toimunud teadustegevuse evalveerimise käigus Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas tunnustas rahvusvaheline komisjon Juridica ja Juridica International seniseid väljaandeid ja avaldatud artiklite õigusteoreetilist taset. Ajakirja ja selle eriväljaannete kaudu on olnud autoritel võimalus avatud diskussiooniks. Kõikidele juristidele on ajakirja numbrid aga üheks allikaks õiguslike analüüside ja kommentaaride saamisel.

Juridica ja Juridica International ei oleks nende kümne tegevusaasta jooksul saanud areneda ilma toetajateta. Läbi aastate on sponsorite arv kasvanud aukartustäratava numbrini – 32. Praegu kuulub aga eriline tänu konverentsi toetajatele: peasponsor Nordea pangale, Tartu linnale ning Eesti tippadvokaadibüroodele. Sooviksin viimaste nimesid esile tõsta just sellepärast, et tegemist on erainitsiatiiviga, mille olulisust on raske üle hinnata. Võib väita, et on kujunenud „missiooniklubi“, mille liikmed suudavad näha kaugemale oma igapäevategevusest ja oma toetusega kaasa aidata õigushariduse tulevikule Eestis. Palju tänu advokaadibüroodele: Alvini Advokaadibüroo, Advokaadibüroo Maire Arm, Advokaadibüroo Concordia, Advokaadibüroo Lepik& Luhaäär, Advokaadibüroo Luiga & Mugu, Advokaadibüroo HETA, Advokaadibüroo Aivar Pilv, Advokaadibüroo Raidla & Partnerid, Aare Raigi Advokaadibüroo, Advokaadibüroo Teder& Rask ja Advokaadibüroo Paul Varul.

Täname kõiki, kes on konverentsi toetanud ja aidanud seda korraldada.

Kohtumiseni Tartus head lugejad ja teaduskonna vilistlased!

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse