Menüü

Harjumuspärase numbriga tutvumise järel võiksite istuda lähima arvuti taha, et üles otsida uus koduleht www.juridica.ee Sealt leiate Iuridicumi andmebaasi - interaktiivse andmekogumi, mis eeldatavasti lähitulevikus hakkab koondama ühte osa juristkonnale tarvilikust teabest. Jutt on eelkõige teabest, mille aegväärtus on suurem kui päevapoliitikale omane ja mis poleks pärast ilmumist ning läbilugemist üksnes makulatuuri väärt. Usutavasti mahuvad sellise kirjelduse alla enam kui 900 nimetust artikleid, kommentaare ning ülevaateid, mis 2002. aastal oma ilmumise 10. aastakäiku pühitsevas Juridicas seni ilmunud.

Eeldatavasti pakubki andmebaasis huvi eelkõige digitaalne Juridica. Toimetusele on see aga täiendavaks viisiks oma lugejaga suhtlemiseks. Seega mitte paberväljaannet asendada või dubleerida, küll tutvustada avaldatud artikleid ning autoreid. Eesti ja ingliskeelse andmebaasi otsingumootor võimaldab otsingut nii täisteksti kui märksõnade järgi. Märksõnastik ise on erialaasjatundjate ühistöö vili, mida on koordineerinud Katrin Prükk ja milles on lisaks juristidele osalenud ülikooli raamatukogu esindajana Kärt Miil. Lisaks Juridicale on avalikult kättesaadav Juridica Abstract - ilmunud artiklite ingliskeelsed summary´d. Välislugejale on mõeldud 1996. aastast ilmuv ingliskeelne eriväljaanne Juridica International. Akadeemilised ringkonnad, s.t tudengid, õppejõud ja teadurid võiksid huvituda "Trükiste" rubriigist, mille kaudu hakkavad huvilisteni jõudma loengukonspektid, olulisemad bakalaureusetööd ning kaitstud magistri- ja doktoritööd. Teadustulemused on kõigile avatud rubriigi "Uurimistööd" vahendusel. Loodud andmebaas annab ka ülevaate autoritest nende curriculum vitae´de kaudu. Esialgu on avaldatud andmed ajakirja 53 senise autori kohta, samas loodame selle osa jõudsale kasvatamisele lähikuudel.

Ja nüüd kõige olulisem. Kui andmebaas käivitub lõplikult 2002. aastast on Juridica toimetusel teada ka tunduvalt rohkem oma lugejaskonna kohta. Ühitatud kliendibaas, mis sünnib kasutajate registreerumise kaudu annab ajakirja tegijatele tänuväärset infot lugeja, tema vajaduste ning soovide kohta. Seda eesmärki kannab ka ajakirja levikorralduse toomine sihtasutuse Iuridicumi alla. Aastatellimuse pakkumise leiate aga selle numbri sisekaanelt.

Selle numbri ilmumise ajaks on osal juristkonnast juba olnud võimalus saada lühiülevaade Iuridicumi andmebaasist. Esmatutvustus leidis aset Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi aastakoosolekul 19. oktoobril Tartus. Laiemad ringkonnad on infot ammutamas elektroonilisest meediast. Siinkohal on allakirjutanul heameel öelda tänusõnu senise ladusa koostöö eest MicroLink Süsteemidega, kes andmebaasi tehniliselt teostas. Rohkem kui aasta kestnud projekti algidee juures olid M. Rebane, O. Remmelgas, E. Saar, O. Švaikovski jpt. Palju tänu projektijuht P. Krosmannile. Sihtasutuse Iuridicum pingutusi toetas Tartu Ülikooli õigusteaduskond.

Novembrikuus on andmebaasi demoversioon kõikidele tutvumiseks ja testimiseks. Et saada parimat lõpptulemust on ettepanekud ja konstruktiivne kriitika oodatud kodulehel osundatud e-posti aadressile. Ühtlasi on sellega lõpule jõudmas protsess, mis algas paberväljaande muutmisega 2000. aastal - Juridica on lõpuks kaasaegses teostuses Teie ees ka elektrooniliselt. Head mõtted muutuvad kindlasti reaalsuseks (et mitte öelda virtuaalsuseks). Mõnusat testimist!


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse