Menüü

Kokkuvõte

Sissejuhatus

Euroopa Liit on pidevas muutumises. Käimas on tõsised reformid selleks, et olla uuel aastatuhandel maailmas konkurentsivõimeline ja suuteline vastu võtma potentsiaalseid liitujaid. Kunagisest majandusühendusest on aga ammu välja kujunenud märksa ulatuslikum organisatsioon, milles majanduslike eesmärkide kõrval pannakse järjest suuremat rõhku sotsiaalpoliitikale ja keskkonnakaitsele. Loomisel on ühtne Euroopa Liidu õigusruum. Pole kahtlust, et Euroopa Liidu näol on tegemist unikaalse moodustisega, mis ei kujuta endast enam rahvusvahelist organisatsiooni selle klassikalises mõttes. Seega pole imekspandav, et kerkib üles küsimus, kas supranatsionaalne Euroopa Liit oma praeguses arengujärgus vajab ka ühtset konstitutsiooni. See küsimus on suuremal või vähemal määral kõneainet pakkunud juba aastaid, kuid uute reformide käigus tuleb probleem konstitutsioonist taas teravalt päevakorrale.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse