Menüü

Kokkuvõte

Pankrotiseadus (RT 1992, 31, 403; I 1996, 45, 84; 1997, 5/6, 32; 1998, 2, 46; 36/37, 552; 1999, 10, 155) kehtib Eestis alates 1. septembrist 1992, seega juba üle seitsme aasta. Pankrotiseaduse kehtestamisel 1992. aastal puudus meil igasugune kogemus pankrotiõiguse valdkonnas, praeguseks ajaks on aga juba kohtupraktika ja pankrotiõigust tundvad inimesed olemas. Tekkinud kogemuse ja allikmaterjalide täiendava analüüsi alusel tehti 1996. aasta lõpus pankrotiseadusesse hulgaliselt parandusi, uuendatud redaktsioonis seadus jõustus 1. veebruarist 1997. Muidugi ei ole pankrotiseadus ka nüüd lõplikult valmis. Nii nagu iga muud seadust, nii ka pankrotiseadust tuleb jälle aeg-ajalt muuta ja parandada, seda tulenevalt nii ühiskonnas toimuvatest muudatustest kui teiste, pankrotiseadusega seotud seaduste arengust. Pankrotiseaduse rakendamisel tekkinud probleemid võib kõige üldisemalt jaotada kaheks: esiteks need probleemid, mille lahendamine on võimalik seaduse tõlgendamise teel, ning teiseks probleemid, mis eeldavad seaduse täiendamist. Viimased said suures osas lahenduse 1996. aasta muudatuste kaudu, juba väiksemas mahus seaduse täiendamine peaks toimuma edaspidi pideva protsessina.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse