Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "võlasuhte lõppemine ja lõpetamine"

Hankelepingu kehtivuse vaidlustamine
Erki Fels
2016 1, Lk 61 - 69
...funktsionaalselt sama eesmärki: saavutada hankelepingu õigusjõu lõppemine. Euroopa Kohus leidis asjas komisjon vs. Saksamaa......esitada tühisuse tuvastamise nõude. Kuna lepingu õigusjõu lõppemine on kõige intensiivsem sekkumine lepingulistesse suhetesse...
Interneti õiguslik reguleerimine
Silja Luide
2003 9, Lk 653 - 658
Igasugune õiguslik regulatsioon peab vastama küsimusele, milliseid väärtusi kaitsta. Interneti regulatsiooniga seoses võib esile tuua mitmeid väärtusi nagu alaealiste kaitsmine ebaseadusliku materjali ...
Võlaõiguse arengu kohtupraktikas
Irene Kull
1999 9, Lk 444 - 448
...leidis, et linnakohus pidas alusetult lepingulise võlasuhte lõppemise aluseks eksmatrikuleerimist. Ringkonnakohus......leidis linnakohus, et eksmatrikuleerimine on lepingu lõpetamine TsK § 230 alusel, ringkonnakohus ja Riigikohus leidsid...
Pankrotiõiguse probleeme
Paul Varul
1999 8, Lk 376 - 380
Pankrotiseadus (RT 1992, 31, 403; I 1996, 45, 84; 1997, 5/6, 32; 1998, 2, 46; 36/37, 552; 1999, 10, 155) kehtib Eestis alates 1. septembrist 1992, seega juba üle seitsme aasta. Pankrotiseaduse kehtestamisel 1992 ...
1