Menüü

Kokkuvõte

Seoses uue kohtute seaduse eelnõu väljatöötamisega on ka Eestis aktualiseerunud õigusemõistmise sõltumatuse ja erapooletuse problemaatika. Mida aga üldse kujutab endast õigusemõistmise sõltumatus ja erapooletus? Ehkki toonitatakse sõltumatuse ja erapooletuse vajalikkust ja tähtsust, puudub tegelikult ühine seisukoht selle olemuse ja ulatuse suhtes. Reeglina pööratakse kirjanduses tähelepanu vaid konkreetsetele tagamisvahenditele ja sedagi napisõnaliselt nentides, et see aitavat tagada kohtu sõltumatust ja erapooletust. Aus ja õiglane õigusemõistmine ei ole aga mitte üksikute institutsioonide poolt tagatav, vaid eeldab märksa laiemat ja komplekssemat vaatlust.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse