Menüü

Kokkuvõte

Selle aasta 3. märtsil möödus 10 aastat Eesti Juristide Liidu asutamisest. Kuigi see aeg ei ole eriti pikk, on siiski põhjust teha Eesti Juristide Liidu tegevusele põgus tagasivaade.

Juristid kandsid endas neid ühendava liidu asutamise ideed pikka aega. Alles 1988. aastal ühiskonna üldise demokratiseerimise algusega seoses sai see võimalikuks. Eesti Juristide Liidu asutamist kiirendas Moskvast kõikidesse liiduvabariikidesse saadetud NSV Liidu Juristide Liidu põhikirja projekt, mille ebademokraatlikud lähtekohad olid meie juristidele vastuvõetamatud. Eesti Juristide Liidu asutamise algatusekeskus kogunes oma esimesele koosolekule 25. jaanuaril 1989. Juba 10. märtsil 1989 kutsus algatusekeskus kokku Eesti Juristide Liidu asutava kogu, mis võttis vastu uue liidu põhikirja ning liidule esitas liikmeksastumise avalduse 144 juristi.

Eesti Juristide Liidu asutamise peamiseks eesmärgiks oli ühiskonna demokratiseerimises osalemine, juristikutse edendamine ning oma liidu liikmete õiguste ja huvide kaitsmine ja esindamine. Need eesmärgid on tänaseni aktuaalsed ning liit on üritanud neid jõudumööda ellu viia.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse