Menüü

Kokkuvõte

Mul on au ja rõõm esineda Teie ees Eesti ülikooli 78. aastapäeva tähistamise käigus. Just 78 aastat tagasi loodi eestikeelne ja eestimeelne ülikool, mille struktuuri hulka kuulus Euroopa ülikoolide traditsioone järgides õigusteaduskond. Ja kui 28. november 1917 on Eesti rahvusliku elu suurpäevaks riikliku iseseisvuse tekkimise tähenduses, siis rahvusülikooli loomisega tekkis akadeemiline ühendus, mis ajaloo tuultele vaatamata on püüdnud hoida ja rikastada eesti teaduselu paljudes valdkondades.

1. Lubage mul täna peatuda Eesti rahvusliku õiguskorra kujundamisega seonduval ning sellest õiguskorrast arusaamisel. Seetõttu kannabki tänane loeng nime „Eesti õiguskord ja väärtusjurisprudents“.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse