Menüü

Kokkuvõte

Seoses ajakirjaniku süüdimõistmisega solvamises kõigis kolmes Eesti Vabariigi kohtuinstantsis on Eesti ühiskonnas puhkenud poleemika solvamise, au ja väärikuse ning sõnavabaduse sisu ümber. Sellega on ilmselt seotud ka ettepanek seaduseandjale jätta kriminaalkoodeksist välja solvamise kohta käiv paragrahv.

Lahkarvamused ühiskonnas viitavad ühtse arusaama puudumisele solvamisest kui kuriteost ning au ja väärikuse kaitsest üldisemalt. Alljärgneva artikli eesmärk on välja tuua au ja väärikuse sisu, nagu seda üldiselt mõistetakse kontinentaal-euroopa õigusruumis (konkreetsemalt Soomes ja Saksamaal) ning samuti analüüsida teooria ja seaduse tekstide abil au ja väärikuse vastu suunatud kuritegusid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse