Menüü

Kokkuvõte

Eesti autoriõiguse seadus (AutÕS) (RT 1992, 26, 349) on suhteliselt uus ning vastab seetõttu suures osas käesoleva aja nõuetele. Siiski areneb tehnoloogia edasi üha kiirenevas tempos, tekivad üha uued võimalused teoste loomiseks, levitamiseks, teostest koopiate tegemiseks. Autoriõiguse norme tuleb nende muutustega kohaldada. Leida tuleb uusi lahendusi tõusetunud küsimustele adekvaatsete vastuste leidmiseks, autorite ning teose kasutajate huvide kaitseks ning tasakaalustamiseks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse