Menüü

Autoriõigus ja autoriõigusega kaasnevad õigused satelliitülekannete puhul. Õiguse valik

Autor:
Number 1997/1
Lk 12-19

Kokkuvõte

Väljendiga „intellektuaalne omand“ tähistatakse loomingulisest tegevusest tulenevaid õigusi tööstuse, teaduse, kirjanduse ja kunsti vallas. Mõistuse poolt loodut ei ole kolmandate isikute omavoli vastu võimalik kaitsta objekti valduse kaitsega nagu füüsiliste objektide puhul. See fakt iseloomustab kõige enam kogu intellektuaalse omandi õiguste kontseptsiooni. Kui teos on tehtud üldsusele kättesaadavaks, ei ole loojal enam võimalik selle kasutamist kontrollida.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse