Menüü

Kokkuvõte


Kust leida infot
õigusalase täiendõppe kohta?

Sihtasutus Eesti Õiguskeskus alustas septembris infolehe Õigus Teada väljaandmist, mille põhisisuks on igasugune teave õigusalase koolituse kohta. Oma lehes püüame anda võimalikult põhjaliku ülevaate nii Eesti Õiguskeskuse enda poolt korraldatavatest üritustest kui ka teiste juriidilist täiendõpet pakkuvate organisatsioonide tegevusest. Õiguskeskuse infolehes on sellised rubriigid nagu koolitusürituste kalenderplaan, milles on ära toodud järgmise paari kuu jooksul Eestis toimuvad

1. seminarid jm üritused; lähitulevikus toimuvate koolitusürituste lühitutvustused;

2. ülevaated viimastest juba toimunud seminaridest;

3. info saadaolevate stipendiumide ja toetuste kohta;

4. info Eesti Õiguskeskuses toimuva kohta;

5. teave Eesti Õiguskeskuse raamatukogu kohta.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse