Menüü

Omavalitsusreform: põhjused, eesmärgid ja omavalitsusmudeli lahendused

Autor:
Number 1995/10
Lk 446-453

Kokkuvõte

Avaliku halduse reformi senise käigu kohati optimistlik pealiskaudsus, süsteemitus, soovide ja võimaluste tasakaalustamatus on viinud mitmete lahendusteede leidmisel rakenduslikule ummikteele. Selle näiteks on 25. jaanuaril 1995. a vastu võetud avaliku teenistuse seaduse (RT I 1995, 16, 228) rakendamise raskused, kontseptuaalsed suunamuutused Vabariigi Valitsuse seaduse eelnõu pikaleveninud ettevalmistamise käigus ning soikunud ja lahendusteta jäänud diskussioonid omavalitsusreformi jätkamise võimalikest teedest.

Avaliku võimu organisatsioon saab tulemuslikult kindlustada riigi ja kohaliku omavalitsuse funktsioone ning kaitsta igakülgselt kodanike huve, kui ta on dünaamiliselt arenev ja avatud muutustele. Muutusi taotlev reform avalikus halduses peab lähtuma ühtsest kontseptuaalsest alusest, põhinema hästikorrastatud teoreetilisel vundamendil ja integreerima endasse kriitiliselt hinnatud Euroopa demokraatia kogemust.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse