Menüü

Kokkuvõte

Riigikohus tegutseb koosseisus:

1 üldkogu;

2 põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium;

3 tsiviilkolleegium;

4 kriminaalkolleegium;

5 halduskolleegium;

6 loakogu.

Võimalikud on veel menetlus kolleegiumite täiskogudes ja erikogus. Loakogu töö kord sätestatakse menetlusseadustega ja Riigikohtu reglemendiga.

Loakogu moodustatakse kolmeliikmelisena tsiviil-, kriminaal- ja halduskolleegiumi kohtunikest kassatsiooni-, teistmis- ja kohtuvigade parandamise taotluste läbivaatamiseks ja menetlusloa andmise otsustamiseks. Loakogu valib oma liikmete hulgast esimehe, kes korraldab tööd ja juhatab loakogu istungeid. Loakogu esimehe mittevalimisel, samuti esimehe ajutisel puudumisel nimetab loakogu esimehe Riigikohtu esimees.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse