Menüü

Kokkuvõte

Õigusteaduskonna värske „ajalooraamatu“ lehekülgedel leidis märkimist 1994. aasta 27. jaanuar. Sel õhtul kella poole viie paiku anti õigusteaduse magistri teaduslik kraad Toomas Anepaio'le.

Mag. iur. Toomas Anepaio on sündinud 12. novembril 1964. a. Haapsalus õpetajate perekonnas. 1983. aastal lõpetas ta Nõo Keskkooli olles õppinud matemaatika eriklassis. Aastatel 1983–1991 õppis T. Anepaio ülikooli ajalooteaduskonnas. Sinna vahele mahtusid kaks sõjaväeteenistuse aastat ning professorite I. Gräzini ja P. Järvelaid'i juhendatud õigusajaloo eriprogramm 1987–91. aastatel. Toomas Anepaio lõpetas ajalooteaduskonna cum laude, diplomitööks oli „Tsaari–Venemaa seadusandluse transformeerimine Eesti Vabariigi seadusandlusesse (mereõiguse näitel)“.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse