Menüü

Kokkuvõte

PS ei soodusta professionaalsete pankrotihaldurite teket, kuna seab piirid osalemisele mitmes pankrotimenetluses korraga. Üks isik ei või üheaegselt olla haldur rohkem kui kolmes pankrotimenetluses (§29 lg. 3). Maksejõuetuks tunnistatavatest ettevõtetest on valdav enamus väikefirmad, mille pankrotivara mass on väike. Nii Soomes kui Saksamaal on parematel halduritel korraga käsil 15–20 pankrotti, mis kindlustab neile pideva töö ja korraliku sissetuleku. Seevastu enamus Eestis tegutsemisõigust omavatest halduritest tegeleb lisaks halduritööle muu kutsealase tegevusega. Piirangute kõrvaldamine soodustaks haldurite kujunemist, kes pole üksiktegutsejad, vaid kes looksid oma büroo koos vajaliku riistvara ja abilistega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse