Menüü

Kokkuvõte

Alljärgnev lühiülevaade on osa jätkuvast kirjutiste-seeriast, mille taotluseks on informeerida juurahuvilist ülikooli õigusteaduskonna tegemistest. Niisiis olulisemast, mis leidis aset septembris-oktoobris.

On selge, et järsult kasvanud vajadus juristide järele esitab õigusteaduskonnale oma nõuded. See on ka põhjuseks, mistõttu on vältimatu teaduskonna laienemine (vastuvõtu suurenemine stabiilselt 100-120 kohani ja õppejõudude kohtade arvu kasv praeguse 33-lt 45-50-ni). Teaduskonna augusti- ja septembrikuu nõukogu koosolekutel analüüsitigi vastuvõtuproblemaatikat ning eeldatavaid kontrollarve 4-aastasesse põhiõppesse, magistrantuuri ja doktorantuuri 1994. aastaks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse