Menüü

Kokkuvõte

Terminit „kohtunikuõigus“ kasutatakse saksa erialakirjanduses, esiteks, tähistamaks nende õigusnormide kogumit, millega reguleeritakse kohtukorraldust kogu riigis, kohtunike tööjaotust ja kohtusisest töökorraldust, kohtunike töö- ja puhkeaega, kohtunike sotsiaalkindlustust ja muid selliseid küsimusi. Nimetagem seda „kitsaks“ kohtunikuõiguseks ja tõdegem, et Eestis on ka sellise kohtunikuõiguse kujundamiseks piisavalt tegevusruumi.

„Laia“ kohtunikuõiguse olemuse selgitamine võtab natuke rohkem aega. Alustada võiks ehk küll tingliku, kuid meile ilmselt üsna vastuvõetava H. Coingi väitega, et lõppkokkuvõttes on enamike õigusteaduslike uuringute eesmärk otsustusreeglite loomine ja täiustamine kohtule kui põhilisele õiguse rakendajale 1. Öeldu peaks kehtima mitte üksnes seadust de lege lata käsitlevate teadusuuringute suhtes, vaid olema ka de lege ferenda ettepanekute asjakohasuse mõõdupuuks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse