Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "tsiviilõiguste teostamine"

Viivise vähendamine võlgniku taotlusel ja kohtu algatusel
Martin Raude
2015 1, Lk 26 - 33
...eesmärgiga tekitada võlgnikule kahju. *54 Isiku õiguste teostamine võib olla vastuolus hea usu põhimõttega, kui puudub......millega seoses isik oma õigusi teostab. *55 Kui õiguse teostamine ei vasta seaduse või ühiskonnas väljakujunenud moraalistandardite...
Intressilt viivise arvestamise keeld
Jaanika Ots
2010 6, Lk 418 - 426
Aastasadu on õiguses olnud päevakorral probleem, millises ulatuses peaks intressinõuete tunnustamisest keelduma või nende vastu koguni võitlema. Laenamise ja võla eetiline külg on taas päevakorral ja annab ...
Abstraktse võlatunnistuse põhialused
Arsi Pavelts
2009 5, Lk 276 - 287
Võlatunnistuse temaatika aktuaalsust iseloomustab ühelt poolt võlatunnistust käsitlevate kohtuasjade rohkus ning temaatika keerukus, mille tulemusena on mitmed kohtupraktikas esile kerkinud praktilised ...
Ettevaatamatus – uuenev dogmaatikafiguur
Jaan Sootak
2003 2, Lk 92 - 106
F. Liszti psühholoogilise süüteomõiste järgi oli ettevaatamatus koos tahtlusega üks süüvorme, määratledes kergemeelsuse ja hooletusena teo subjektiivse omistamise alumise piiri. Psühholoogilise süümõiste ...
1  2  järgmine lehekülg»