Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "täisühing"

Seltsing – kas leping või ühing?
Kalev Saare
2003 1, Lk 57 - 64
...Erbengemeinschaft), partnerühing, Euroopa Majandushuvigrupp, täisühing (OHG*13 ), usaldusühing (KG*14 ) ja mitteregistreeritud......kohta käivaid seadusesätteid mõne isikuteühingu (nt täisühingu) kohta käivate sätetega, ilmnevad paratamatult mitmed...
Täisühing ja usaldusühing
Margit Vutt
1995 4, Lk 143 - 148
...tema osalemine tegevuses. Vastavalt ÄS §-le 79 on täisühing äriühing, milles kaks või enam osanikku tegutsevad......erineb siiani kehtinud MÜPM p.-st 4, mis sätestas, et täisühing koosneb vähemalt kahest osanikust, kes vastutavad...
Osanikevahelised suhted täisühingus
Margit Vutt
1996 10, Lk 553 - 554
...Osanike omavahelised suhted täisühingus on selline valdkond kaubandusõiguses, mis enne......sissemaksed üheaegselt. Osanike omavahelised suhted täisühingus on selline valdkond kaubandusõiguses, mis enne...
1