Menüü

Kokkuvõte

Täisühing on selline äriühingu liik, mida eristab teistest tema osanike piiramatu vastutus. Usaldusühing seevastu on äriühing, milles vähemalt üks osanik vastutab ühingu kohustuste eest kogu oma varaga ja vähemalt üks osanik vastutab piiratud ulatuses - oma sissemakse ulatuses. Viimane tähendab seda, et oma sissemakse täielikult tasunud usaldusosanik ühingu kohustuste eest enam täiendavalt ei vastuta, kui sissemakse on aga tasumata, vastutab ta sissemakse tasumata osa ulatuses. Kuna täis- ja usaldusühingu loomise ja tegutsemise põhimõtted on sarnased, on antud artiklis otstarbekas vaadelda nimetatud äriühingute vorme paralleelselt ja tuua üksikud erisused välja probleemide kaupa. Põhiline erinevus seisneb usaldusosaniku erilises staatuses - tema vastutus on piiratud ja sellega seoses on reeglina piiratud ka tema osalemine tegevuses.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse