Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "sundosa"

Sundosaõigus ja tagasivõitmine
Katrin Sepp
2017 10, Lk 687 - 697
...kehtestatud normid, mille abil püütakse takistada pärandajat sundosa suurust ja väärtust vähendamast nii surma puhuks tehtavate......privaatautonoomia vaatepunktist liberaalsem süsteem. Esiteks on sundosa saajad defineeritud kindlate ja suhteliselt kitsaste...
Kasulik teada: usaldusfondid
Katrin Sepp
2011 6, Lk 443 - 451
...on õiguskirjanduses eelkõige tähelepanu pööratud sundosaõigusest tuleneva tagasivõitmise *22 toimele usaldusfondidesse......kasutusel reeglid, mille abil püütakse takistada pärandajat sundosa suurust ja väärtust vähendamast elavate vaheliste...
Notari koht uuenevas pärimismenetluses
Ivo Mahhov
2008 7, Lk 482 - 487
...lisandunud muudatuste üle, peatudes annakusaaja ja sundosa saaja tunnistuse, pärandvara ühisuse, pärandvara väljaselgitamise......tunnistus Kuna § 104 lõike 5 kohaselt ei ole pärijatelt sundosa saama õigustatud isikud enam kaaspärija õigustes,...
Pärimisseaduse eelnõu põhijoontest
Erki Silvet
1995 7, Lk 282 - 288
...kui juriidiline isik, testamendi vorm ja liigid, sundosa suurus ja saajad, pärijate vastutuse ulatus jt.)......järgi, pärimine testamendi järgi, pärimisleping, sundosa, pärimise käik ja rakendussätted. Mitmed osad jagunevad...
1