Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "sotsiaalriik"

Eesti õiguskorra „DNA“ ja põhikorra tuum
Madis Ernits
2023 4-5, Lk 271 - 296
...inimväärikust *49 , demokraatiat *50 , õigusriiki *51 ,sotsiaalriiki *52 ja Eesti identiteeti *53 ning seda kataloogi......lõikes 2. *118 Riigikohus on õigusega märkinud, et sotsiaalriik kuulub põhiseaduse aluspõhimõtete hulka *119 , lisades...
Tööõigus ja põhiseadus
Ave Henberg
2004 5, Lk 302 - 308
Kehtiv töölepingu seadus koostati põhiseaduse-eelsel perioodil ning võeti Ülemnõukogu poolt vastu aprillis 1992. Töölepingu seadus sätestab ulatuslikke piiranguid töösuhtepoolte lepinguvabadusele ning ...
1