Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "rahvus"

Eesti kultuuri ja rahvuse mõiste põhiseaduse preambulis
Sven Anton
2020 Riigiõiguse aastaraamat 2020, Lk 62 - 77
...konstitutsiooniõiguslikust vaatevinklist mõistete „kultuur“ ja „rahvus“ tõlgendamist, mida ei ole senini süvitsi käsitletud......Artiklis uurin, kuidas sisustada eesti kultuuri ja eesti rahvuse mõisteid põhiseaduse preambuli tähenduses. Mõistete...
1