Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "perekonnaseisuaktid"

IV osa. Perekonnaseisuaktid
Kersti Hiedel
1995 1, Lk 11 - 11
Erinevalt APK–st on PkS-s sõnaselgelt fikseeritud perekonnaseisua ti õiguslik iseloom ja juriidiline tähtsus. § 1 lg. 5: „... Abielu on sõlmitud, kui abiellujad on abieluaktile alla kirjutanud.“ § ...
1