Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "lepingueelsed suhted ja eelleping"

Sissejuhatus probleemi: lepingueelne vastutus (culpa in contrahendo)
Irene Kull
1994 9, Lk 214 - 215
...lepingueelsete läbirääkimiste käigus. Selliste lepingute puhul omandavad lepingueelsed läbirääkimised suurema õigusliku tähenduse. Igasuguse......lepingueelsete läbirääkimiste käigus. Selliste lepingute puhul omandavad lepingueelsed läbirääkimised suurema õigusliku tähenduse. Igasuguse...
Rahvusvaheliste lepingute koostamine
Christopher Kuner
1995 6, Lk 241 - 243
kuidas vältida lepingust tulenevaid vaidlusi *1 Järjest rohkem tuleb eesti juristidel koostada lepinguid, mis puudutavad rahvusvahelisi äritehinguid, ning pidada nende lepingute osas läbirääkimisi. ...
Lepingu sõlmimine enampakkumise ja oksjoni teel
Irene Kull
1995 3, Lk 90 - 92
...vastastikused õigused ja kohustused vastavad oma sisult eellepingu tunnustele. Vastavalt üldtunnustatud eellepingu käsitlusele......tunnustele. Vastavalt üldtunnustatud eellepingu käsitlusele lepitakse eellepinguga kokku tulevase...
Probleemi edasiarendus: culpa in contrahendo ja eelleping
Ants Nõmper
1999 1, Lk 22 - 26
...alust. 3. Kui leping on kehtiv, siis võivad poolte lepingueelsed kohustuste täitmatajätmised omada järelmõju lepingupoolte......[3, Rdn. 566]. 3. Eelleping C.i.c. doktriini ja eellepingut ühendavaks jooneks on asjaolu, et mõlemad käsitlevad...
Teavitamiskohustus lepingueelsetes suhetes
Indrek Parrest
2001 5, Lk 321 - 328
...halvem ligipääs tema jaoks olulisele teabele. *2 Nagu lepingueelsed suhted üldiselt, omab ka lepingueelne info avaldamise......halvem ligipääs tema jaoks olulisele teabele. *2 Nagu lepingueelsed suhted üldiselt, omab ka lepingueelne info avaldamise...
1