Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "abieluvara leping"

Lahutatud abikaasa ülalpidamiskohustus
Sirje Saan
2008 7, Lk 488 - 498
...tekkimine kokkuleppe alusel), sõlmides selleks: –   abieluvaralepingu (PKS § 9 lg 1 p 5), –   toetamislepingu......tekkiva ülalpidamiskohustuse muudatused. Nimelt ei ole abieluvaralepinguga enam lahutatud abikaasa ülalpidamiskohustust...
Varaühisus – kas nõukogulik igand?
Toomas Anepaio
2002 3, Lk 193 - 201
...enne abielusse astumist kohtus selle vastu käivat lepingut maha pole teinud.“ Talurahvaseaduste eraõiguse......uue tsiviilseadustiku projekt näinud ette võimalust abielulepingu kaudu muuta seadusjärgset süsteemi. Projekti kommentaaris...
3. peatükk. Abikaasade varalised õigused
Edgar Salumaa
1995 1, Lk 2 - 2
...sätestavasse PkS peatükki on lisatud täiesti uus jagu abieluvaralepingu kohta. Abieluvaralepinguga võidakse kindlaks......sätestavasse PkS peatükki on lisatud täiesti uus jagu abieluvaralepingu kohta. Abieluvaralepinguga võidakse kindlaks...
1