Menüü

Kokkuvõte

Viimasel ajal on Eestis sagenenud nõudmised seadustada vabaabielu, lähendada omavahel abielu ja muude kooseluvormide õiguslikke regulatsioone. Räägitud on isegi abielu ja vabaabielu õiguslikust võrdsustamisest. Artikli autorid püsititavad küsimuse, kas abielu õiguslik regulatsioon võib olla selleks teguriks, mis sunnib inimesi otsima abielule alternatiive. Samuti otsitakse vastust küsimusele, kas olemasolevad õigusaktid ja -mehhanismid võimaldavad tüüpilisi mitteabieluliste kooselude pinnalt tekkivaid vaidlusküsimusi lahendada või on vajadus täiendava reguleerimise ja iseseisva staatusena sisseviimise järele. Otsides neile küsimustele kõrvutatakse artiklis esmalt mitteabielulise kooselu õiguslikke käsitlusi abielu käsitlusega. Tuuakse välja abielu ja vabaabielu peamised tunnusjooned ja peatutakse peamistel mitteabielulise kooselu tüüpidel. Artikli keskmes on mitteabielulise kooseluga kaasnevate õiguslikke positsioonide võrdlus abieluga, seda eeskätt abikaasade või kooselupartnerite varaliste suhete kontekstis. Autorid leiavad, et ei ole mingit põhjust väita, nagu oleks vabaabielu tänases Eesti tsiviilõiguses täiesti õigusväline või reguleerimata nähtus. Samas ei saa abieluvaraõiguse põhimõtteid üks-ühele laiendada mitteabielulistele kooseludele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse