Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Riigiõigus"

Eesti kultuuri ja rahvuse mõiste põhiseaduse preambulis
Sven Anton
2020 Riigiõiguse aastaraamat 2020, Lk 62 - 77
Eesti Vabariigi põhiseaduse preambuli järgi on riigi üheks eesmärgiks eesti rahva, keele ja kultuuri säilimise tagamine läbi aegade. Eesmärgi mõistmine eeldab konstitutsiooniõiguslikust vaatevinklist mõistete ...
1