Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Pärimisõigus"

Pärandvara pankrot
Susann Liin
2021 6, Lk 421 - 431
... *7 Üldõigusjärgluse põhimõtte kohta vt T. Mikk. Pärimisõigus. Tallinn: Sisekaitseakadeemia 2012, lk 16–19. *8......loobumissüsteem. – Juridica 2003/1, lk 45–56. *15 H. Brox. Pärimisõigus. Tallinn: Juura 2003, lk 316; S. Liin (viide 5), lk...
1