Menüü

20. detsembril 2018 allkirjastasid justiitsminister Urmas Reinsalu ja teaduste akadeemia president Tarmo Soomere koostöölepingu, millega ministeerium toetab riigiõiguse sihtkapitali moodustamist Eesti Teaduste Akadeemia juurde.

Sihtkapitali vahendeid kasutatakse riigiõiguse arendamiseks ja riigiõigusalase teadustöö edendamiseks ning arendamiseks. Sihtkapitali formaat annab võimaluse toetada nii kõrgetasemeliste teadusartiklite avaldamist ja rahvusvahelist teaduskoostööd kui ka nende vundamendiks olevaid tegevusi nagu riigiõiguse õpikute ja õppevahendite väljaandmine, analüüside koostamine, loengute, diskussioonide, konverentside või teadustööde konkursside korraldamine.

Sihtkapitali tegevust suunab nõukoda, mida juhib endine Riigikohtu esimees dr Uno Lõhmus. Nõukotta kuuluvad Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor, akadeemik dr Lauri Mälksoo; Euroopa Kohtu kohtujurist, endine Riigikohtu esimees dr Priit Pikamäe; riigikohtunik, endine riigisekretär Heiki Loot; Tartu Ringkonnakohtu halduskohtunik dr Madis Ernits; Euroopa Kohtu kohtunik Küllike Jürimäe; Tartu Ülikooli õiguse ajaloo professor dr Marju Luts-Sootak; endine Riigikohtu esimees ja endine Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik dr Rait Maruste; Justiitsministeeriumi kantsler Tõnis Saar ja ex officio Eesti Teaduste Akadeemia president dr Tarmo Soomere.

 

Sihtkapitali vahenditest toetatakse eelkõige järgmisi tegevusi:

 • riigiõiguse õpikute väljaandmine
 • riigiõigusalaste analüüside koostamine
  • sihtkapitali asutamislepingus on ette nähtud võimalus finantseerida sobiva kvalifikatsiooniga analüüside koostajaid teaduste akadeemia uurijate-professoritena
 • riigiõiguse aastaraamatu väljaandmine
 • riigiõigust käsitlevate teadusartiklite ja kommentaaride, ka kõrgetasemeliste teadustööde tõlgete avaldamine
 • riigiõigusalase rahvusvaheliste teaduskonverentside korraldamine ja sellistel konverentsidel osalemine
 • avalike ürituste (loengud, diskussioonid, esitlused jne) korraldamine riigiõiguse teemade tutvustamiseks
 • osalemine üliõpilaste riigiõigusalaste teadustööde konkursside korraldamises

Informatsioon sihtkapitali tegevuse kohta:

http://www.akadeemia.ee/et/tegevus/uudised/teated/20190513113731/

 

Kontakt:

Eesti Teaduste Akadeemia, Kohtu 6, Tallinn 10130

riigioigus@akadeemia.ee

Riigiõiguse sihtkapitali preemiad parimatele riigiõigusalastele üliõpilaste teadustöödele

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi raames anti 2019. aastal esimest korda välja teaduste akadeemia riigiõiguse sihtkapitali eripreemiad. Üks preemia (1500 eurot) oli ette nähtud magistri- ja doktoriõppe tasemel ning üks preemia (800 eurot) rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe tasemel.

12. detsembril 2019 autasustati Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumis üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi parimaid. Eesti Teaduste Akadeemia riigiõiguse sihtkapitali eripreemiad riigiõiguse valdkonnas andis üle nõukoja juht Uno Lõhmus.

 

Preemiad pälvisid:

 • Sven Anton (Tartu Ülikool) magistritöö „Eesti kultuuri ja eesti rahvuse mõiste põhiseaduse preambulis. Kultuuri mõiste käsitlemine õiguslikes ja poliitilistes dokumentides“ eest (juhendajad Tõnu Viik ja Raul Narits)
 • Karin Orgulas (Tartu Ülikool) uurimistöö „Maaõiguslikud probleemid Riigikohtu administratiivosakonnas 1930. aastal ärakirja ERA.1356.2.102 näitel“ eest (juhendajad Marju Luts-Sootak ja Karin Visnapuu)

 

 

 

Riigiõiguse sihtkapitali teabepäev

31. mail 2019 toimus teaduste akadeemia peeglisaalis riigiõiguse sihtkapitali teabepäev. Tervitussõnad ütlesid ministrid Urmas Reinsalu ja Raivo Aeg. Teaduste akadeemia president Tarmo Soomere pidas ettekande „Riik kui teaduse ja õiguse ühine hool“. Sihtkapitali nõukoja juht Uno Lõhmus tutvustas sihtkapitali tegevuskava. Ettekande „Sada aastat Eesti Vabariigi valitsemise ajutisest korrast“ pidasid Marju Luts-Sootak ja Hent Kalmo. Kuulutati välja riigiõiguse õpiku konkurss. Teabepäeva juhatas Justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler Kai Härmand.